Katalog szkoleń

Dostępne

Więcej...

3 Zagadnienia
40 zł

Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiej grupy pracowników inżynieryjno- technicznych m.in.: technolodzy, konstruktorzy, projektanci, organizatorzy produkcji, itp. których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne albo odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Więcej...

0 Zagadnienia
35 zł

Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiej grupy pracowników placówek służby zdrowia i innego personelu medycznego, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne m. in.: położna, opiekunka, technik medyczny, diagnosta, sanitariusz, pomoc dentystyczna, stomatolog, pielęgniarka, lekarz, ratownik, dietetyk, oraz innych pracowników placówek medycznych, których praca dodatkowo odbywa się przed ekranem komputera

Więcej...

0 Zagadnienia
35 zł

Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiej grupy pracowników farmacji m.in.: aptekarzy, farmaceutów, pracowników laboratorium itp. których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne, których praca dodatkowo odbywa się przed ekranem komputera.

Więcej...

0 Zagadnienia
35 zł

Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiej grupy pracowników branży informatycznej m.in.: pracowników IT, programistów, informatyków, grafików, analityków, administratorów sieci, baz danych, telemarketerów, itp.

Więcej...

0 Zagadnienia
35 zł

Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiej grupy pracowników branży handlowej m.in.: przedstawicieli handlowych, sprzedawców internetowych, itp. których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne albo odpowiedzialnością w zakresie BHP, których praca dodatkowo odbywa się przed ekranem komputera.

Więcej...

0 Zagadnienia
35 zł

Szkolenie odbywa się w formie samokształcenia kierowanego. Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych (8 x 45 min). Szkolenie kończy się egzaminem. Po uzyskaniu 80% poprawnych odpowiedzi, zaświadczenie automatycznie generuje się i zostaje wysłane na podany adres e-mailowy. Zaświadczenie można również pobrać w zakładce profilu użytkownika. Ramowy plan szkolenia: 1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące […]

Więcej...

0 Zagadnienia
50 zł

Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiej grupy pracowników kadry zarządzającej m.in.: pracodawców, dyrektorów, prezesów, prokurentów, kierowników wydziałów, mistrzów, brygadzistów, osób zarządzających przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, itp. których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne albo odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Więcej...

16 Zagadnienia
35 zł

Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiej grupy pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych, m.in.: księgowych, referentów ds. biurowych, kadrowych, asystentów, bibliotekarzy, sekretarek, recepcjonistów, pracowników administracyjno- biurowych, pracowników administracji państwowej i samorządowej, a także wielu innych pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, których praca dodatkowo odbywa się przed ekranem komputera.

Więcej...

10 Zagadnienia