Jak odbyć szkolenie

Aby odbyć szkolenie przejdź do strony www.arkas.eszkolenia.info.  Na wyświetlonej stronie kliknij w prawym górnym rogu ZALOGUJ

Zostaniesz przeniesiony(a) do strony logowania, uzupełnij pole login i hasło po czym naciśnij  ZALOGUJ SIĘ.

Hasło i login zostaje zawsze przesłany na podany w formularzu adres e-mail, po utworzeniu konta użytkownika.

Jeśli nie pamiętasz hasła, informacje o sposobie jego zmiany uzyskasz TUTAJ.

Po zalogowaniu do konta użytkownika wybierz w lewym menu MOJE SZKOLENIA. Pojawi się strona z dostępnym szkoleniem i jego statusem. Szkolenie będzie dostępne po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie. Należy kliknąć na szkolenie.

Zostaniesz przeniesiony(a) na stronę z opisem szkolenia. Aby rozpocząć kurs kliknij na przycisk ROZPOCZNIJ KURS.

Zostaniesz przeniesiony(a) na stronę z prezentacjami. Aby odbyć szkolenie należy zapoznać się z materiałami w prezentacjach. Należy przejść każdą prezentacje po kolei. Nie ma możliwości przeskoczenia lub wybrania prezentacji ostatniej lub co drugiej bez wcześniejszego zapoznania się z poprzednią prezentacją.

Do nawigowania między prezentacjami służą ukazane przyciski

Możemy również wybierać prezentacje z listy dostępnych prezentacji z prawego menu.

Do obsługi prezentacji służą przyciski pod prezentacją.

Pod ostatnią prezentacją znajdziemy przycisk PRZEJDŹ DO EGZAMINU. Po jego naciśnięciu zostaniemy przeniesieni do strony z informacjami na temat Egzaminu.

Uwaga! Szkolenie dwudniowe mają do zaliczenia dwa egzaminy, Po każdej części przeznaczonej na dzień szkolenia. Po uzyskaniu dostępu do szkolenia dwudniowego, dostęp do szkolenia przeznaczonej na drugi dzień jest udostępniany 24 godziny od uzyskania dostępu do Szkolenia dwudniowego.

Zapoznaj się z wymaganiami dla egzaminu i kliknij w przycisk ROZPOCZNIJ

Zostaną wyświetlone pytania jednokrotnego wyboru. Na każde pytanie należy udzielić odpowiedzi zaznaczając poprawną odpowiedź. Po zaznaczeniu odpowiedzi klikamy NASTĘPNY.

Nie ma opcji powrotu do pytań na które zostały udzielone odpowiedzi. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania zostaniemy przeniesieni do podsumowania egzaminu.

W przypadku nie uzyskania wymaganej ilości poprawnych odpowiedzi, naciśnij JESZCZE RAZ aby powtórzyć Egzamin.

Naciśnij POKAŻ PYTANIA aby zobaczyć udzielone odpowiedzi na wszystkie pytania.

Naciśnij  DALEJ a zostaniesz przeniesiony na stronę na której znajdziesz przycisk DRUKUJ CERTYFIKAT.  Zostanie otwarty gotowy certyfikat w formacie PDF z możliwością jego druku lub zapisania na dysku. 

Dodatkowo na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłana informacja o ukończeniu kursu z załączonym certyfikatem.

Po wydrukowaniu certyfikatu szkolenie jest ukończone i można się wylogować z konta użytkownika.