Szkolenie

BECKER – Szkolenie okresowe BHP dla stanowisk robotniczych

0 z 19 etapów0%
19 Zagadnienia

Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych (8 x 45 minut).